Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Kanselliråd Eric Must

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Kanselliråd Eric Must 14 Diderich Brun 5 13 13 1/2 7 0 2 12 13 15 1/2 Amsterdam Nederland
2 Kanselliråd Eric Must 33 Hans Pens 26 14 15 10 1 0 21 13 6 24 1 14 82 11 3 Amsterdam Nederland
3 Kanselliråd Eric Must 47 Giert Rosholt 2 5 6 7 11 4 9 16 10 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 4 Kanselliråd Eric Must 10 Diderich Brun 0 15 2 4 10 12 1 16 6 7 2 4 Amsterdam Nederland
5 Kanselliråd Eric Must 27 Ole Smith 0 15 2 3 0 8 6 1 0 9 16 10 Amsterdam Nederland
6 Kanselliråd Eric Must 32 Christen Svenssøn Lind 32 5 6 2 5 6 11 6 14 45 17 10 Amsterdam Nederland
7 Kanselliråd Eric Must 40 Peder Knudsen Kierting 1 10 4 1 10 4 7 11 4 10 11 12 Amsterdam Nederland
8 Kanselliråd Eric Must 44 Claes Ulbes 2 5 6 3 0 8 5 5 14 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 9 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 8 2 7 1 16 3 1/14 2 9 12 12 8 6 1/14 Amsterdam Nederland
10 Kanselliråd Eric Must 32 Hans Pens 20 15 1 6 16 2 16 13 4 44 4 7 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 11 Kanselliråd Eric Must 8 Christen Svenssøn Lind 6 10 4 3 13 11 3/4 2 13 3 12 17 2 3/4 Amsterdam Nederland
12 Kanselliråd Eric Must 51 Tietze Jelckes 8 10 2 1/2 21 9 13 1/2 30 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 13 Kanselliråd Eric Must 14 Hans Pens 22 4 3 1 6 9 31/60 14 15 2 1/2 38 5 15 1/60 Amsterdam Nederland
14 Kanselliråd Eric Must 49 Henrik Wulf 9 1 8 16 3 8 25 5 0 Hamburg Tyskland
6 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 15 Kanselliråd Eric Must 12 Job Thode 34 15 3 5 4 13 40 0 Hamburg Tyskland
16 Kanselliråd Eric Must 29 Paul Greve 16 16 1 6 1 6 5 0 14 1/4 27 18 5 1/4 Amsterdam Nederland
17 Kanselliråd Eric Must 32 Lorentz Peters. Steenberg 20 0 0 30 0 0 50 0 København Danmark
7 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 18 Kanselliråd Eric Must 2 Hans Peder Pedersen 50 0 0 50 0 København Danmark
19 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 10 0 6 1/2 7 19 6 3/4 5 5 5 23 5 2 1/4 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1764 20 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 6 3 12 1/4 3 1 3 1/4 16 15 1/2 26 0 Amsterdam Nederland
21 Kanselliråd Eric Must 18 Paul Greve 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
22 Kanselliråd Eric Must 34 Hans Pens 1 15 14 1/8 4 0 0 16 0 0 21 15 14 1/8 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1765 23 Kanselliråd Eric Must 1 Rolf Greve 7 0 0 7 0 Hamburg Tyskland
24 Kanselliråd Eric Must 10 Hans Pens 26 7 8 3/8 2 12 15 7/8 3 10 0 32 10 8 1/4 Amsterdam Nederland
25 Kanselliråd Eric Must 32 Christ- Scharfføe 12 0 0 13 0 0 25 0 København Danmark
26 Kanselliråd Eric Must 33 Job Thode 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
27 Kanselliråd Eric Must 38 Lorentz Peters. Steenberg 11 0 0 3 0 0 31 0 0 45 0 København Danmark
10 Trondheim 1766 28 Kanselliråd Eric Must 4 Anthoni Kathenkamp 12 7 8 12 7 8 Hamburg Tyskland
29 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 27 10 11 3/8 2 10 0 30 11 3/8 Amsterdam Nederland
30 Kanselliråd Eric Must 30 Peter Petersen 3 11 8 16 8 8 20 0 Amsterdam Nederland
31 Kanselliråd Eric Must 34 Niss Petersen 15 0 0 25 0 0 40 0 København Danmark [med Etatsråd G. Horneman]
11 Trondheim 1767 32 Kanselliråd Eric Must 1 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
33 Kanselliråd Eric Must 15 Christen Svenssøn Lind 14 8 11 1/2 6 4 12 1/2 4 6 8 25 0 Amsterdam Nederland
34 Kanselliråd Eric Must 33 Hans Backe 7 0 0 7 0 Aarhus Danmark
35 Kanselliråd Eric Must 41 Hans Holst 13 0 0 7 0 0 20 0 København Danmark
36 Kanselliråd Eric Must 49 Melchior Poppen 15 0 0 7 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1768 37 Kanselliråd Eric Must 4 Anthoni Kathenkamp 43 0 0 43 0 Hamburg Tyskland
38 Kanselliråd Eric Must 11 Christen Svenssøn Lind 7 18 15 363/1680 16 1 1317/1680 24 0 Amsterdam Nederland
39 Kanselliråd Eric Must 38 Stephan Frideric Thode 9 3 2 5 3 11 17 13 3 1623/1680 32 541/560 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1769 40 Kanselliråd Eric Must 11 Christen Svenssøn Lind 9 15 2 1/2 8 5 11 1/2 11 19 2 30 0 Amsterdam Nederland
41 Kanselliråd Eric Must 38 Humphry Beck 4 0 0 2 5 6 3 14 10 10 0 Amsterdam Nederland
42 Kanselliråd Eric Must 57 Hans Pens 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
43 Kanselliråd Eric Must 64 Stephan Frideric Thode 2 0 0 11 0 0 5 0 0 18 0 Hamburg Tyskland
14 Trondheim 1770 44 Kanselliråd Eric Must 19 Christen Svenssøn Lind 44 12 4 1/2 1 10 3 1/2 17 17 8 64 0 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1771 45 Kanselliråd Eric Must 12 Christen Svenssøn Lind 1 3 3/4 11 19 7 1/4 16 7 8 29 10 0 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1772 46 Kanselliråd Eric Must 13 Christen Svenssøn Lind 38 3 12 1/2 2 8 6 1/2 18 7 13 59 0 Amsterdam Nederland
47 Kanselliråd Eric Must 50 Hans Henrik Hansen 11 18 0 9 0 0 18 0 0 38 18 0 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1773 48 Kanselliråd Eric Must 29 Christen Svenssøn Lind 43 2 7 3/4 4 6 9 1/4 10 10 15 58 0 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1774 49 Kanselliråd Eric Must 18 Christen Svenssøn Lind 31 9 9 5 0 14 1/2 16 9 8 1/2 53 0 Amsterdam Nederland
19 Trondheim 1775 50 Kanselliråd Eric Must 18 Christen Svenssøn Lind 15 17 10 14 2 6 30 0 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1776 51 Kanselliråd Eric Must 9 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
52 Kanselliråd Eric Must 18 Christen Svenssøn Lind 3 6 9 26 13 7 30 0 Amsterdam Nederland
21 Trondheim 1777 53 Kanselliråd Eric Must 4 Christen Svenssøn Lind 12 19 15 3/8 17 0 5/8 30 0 Amsterdam Nederland
54 Kanselliråd Eric Must 6 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
22 Trondheim 1778 55 Kanselliråd Eric Must 2 Christen Svenssøn Lind 3 2 3 26 17 13 30 0 Amsterdam Nederland
56 Kanselliråd Eric Must 3 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
23 Trondheim 1779 57 Kanselliråd Eric Must 3 Christen Svenssøn Lind 0 18 7 5/8 1 15 9 3/8 27 5 15 30 0 Amsterdam Nederland
24 Trondheim 1780 58 Kanselliråd Eric Must 3 Diderich Brun 5 10 10 24 9 6 30 0 Amsterdam Nederland
59 Kanselliråd Eric Must 12 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
25 Trondheim 1781 60 Kanselliråd Eric Must 4 Benjamin Blom 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
61 Kanselliråd Eric Must 10 Diderich Brun 11 15 10 5 4 6 17 0 Amsterdam Nederland
26 Trondheim 1782 62 Kanselliråd Eric Must 4 Benjamin Blom 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
63 Kanselliråd Eric Must 5 Diderich Brun 6 0 10 11 6 14 2 12 8 20 0 Amsterdam Nederland
27 Trondheim 1783 64 Kanselliråd Eric Must 3 Benjamin Blom 0 3 13 8 2 9 1/2 21 13 9 1/2 30 0 Amsterdam Nederland
28 Trondheim 1784 65 Kanselliråd Eric Must 8 Diderich Brun 0 6 1/2 9 16 10 9 17 5 1/2 20 0 Amsterdam Nederland
29 Trondheim 1785 66 Kanselliråd Eric Must 9 Diderich Brun 5 15 12 4 4 4 10 0 Amsterdam Nederland
67 Kanselliråd Eric Must 17 Peter Jacobs 11 9 4 4 10 12 16 0 Amsterdam Nederland
30 Trondheim 1786 68 Kanselliråd Eric Must 6 Mathias Buckholt 9 12 12 1/4 2 0 3 3/4 13 2 15 24 15 15 Amsterdam Nederland
31 Trondheim 1787 69 Kanselliråd Eric Must 4 Hans Brun 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
70 Kanselliråd Eric Must 5 Mathias Buckholt 9 4 13 4 11 12 6 3 7 20 0 Amsterdam Nederland
71 Kanselliråd Eric Must 16 John Hansen Krog 0 Amsterdam Nederland Ingen varer oppført.
32 Trondheim 1788 72 Kanselliråd Eric Must 19 John Hansen Krog 6 0 0 14 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
33 Trondheim 1789 73 Kanselliråd Eric Must 8 John Hansen Krog 16 10 7 4 11 12 3 7 13 24 10 0 Amsterdam Nederland
74 Kanselliråd Eric Must 22 John Hansen Krog 6 0 0 5 0 0 4 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
34 Trondheim 1790 75 Kanselliråd Eric Must 8 John Hansen Krog 5 8 9 1/2 2 15 0 3 1 12 3/4 11 5 6 1/4 Amsterdam Nederland
76 Kanselliråd Eric Must 14 Diderich Brun 4 0 0 1 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
35 Trondheim 1791 77 Kanselliråd Eric Must 7 Diderich Brun 8 13 14 5 6 2 14 0 Amsterdam Nederland
78 Kanselliråd Eric Must 14 Peter Noedtler 3 19 11 1/2 3 0 4 1/2 7 0 Amsterdam Nederland
36 Trondheim 1792 79 Kanselliråd Eric Must 5 Peter Noedtler 13 4 10 1/2 0 15 5 1/2 14 0 Amsterdam Nederland
80 Kanselliråd Eric Must 13 Diderich Brun 5 9 4 4 10 12 10 0 Amsterdam Nederland
81 Kanselliråd Eric Must 15 Peter Noedtler 3 0 0 12 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
37 Trondheim 1793 82 Kanselliråd Eric Must 6 Peter Noedtler 16 3 0 1 10 12 5 6 4 23 0 Amsterdam Nederland
83 Kanselliråd Eric Must 14 Peter Noedtler 8 14 2 5 5 14 14 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.