Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Kongelig tiendekobber

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1774 1 Kongelig tiendekobber Giert Hoe 346 2 9 346 2 9 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1776 2 Kongelig tiendekobber 49 Hartwig Sundberg 371 0 8 371 8 Hamburg Tyskland "ved mig" hetter det, altså tollskriv(…)

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.