Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Krigsråd Gudmansen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 1 Krigsråd Gudmansen 47 Bernt Terckildsen 150 0 0 150 0 København Danmark
2 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Krigsråd Gudmansen 24 Bernt Terckildsen 187 19 6 4/9 187 19 6 4/9 København Danmark
3 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 3 Krigsråd Gudmansen 27 Rolf Greve 209 15 12 8/9 209 15 12 8/9 København Danmark [med nr Otto Beyer]

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.