Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Lorentz Angell

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1767 1 Lorentz Angell 11 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1769 2 Lorentz Angell 9 Christen Svenssøn Lind 3 9 3 3/4 6 5 14 3/4 9 15 2 1/2 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.