Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Otto Beyer, Andreas Skram og Carsten Angel

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Otto Beyer, Andreas Skram og Carsten Angel 22 Anders Wefsen 6 15 13 1 0 0 7 15 13 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.