Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Skipper Mathias Schive

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Skipper Mathias Schive 23 Jens Mørck 1 5 13 1/2 1 5 13 1/2 Dublin Irland [løpenummer 22 mangler]

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.