Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Skipper Paul Greve

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Skipper Paul Greve 18 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 2 Skipper Paul Greve 22 Paul Greve 4 10 0 4 10 0 Amsterdam Nederland
3 Skipper Paul Greve 49 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1754 4 Skipper Paul Greve 16 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 5 Skipper Paul Greve 9 Paul Greve 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
6 Skipper Paul Greve 62 Paul Greve 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 7 Skipper Paul Greve 48 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 8 Skipper Paul Greve 44 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 9 Skipper Paul Greve 45 Paul Greve 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 10 Skipper Paul Greve 13 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 11 Skipper Paul Greve 31 Paul Greve 3 0 0 1 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1772 12 Skipper Paul Greve 27 Paul Greve 2 6 0 2 6 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.