Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Anders Wefsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Anders Skram 28 Anders Wefsen 2 7 11 1 10 11 3 18 6 Bergen Norge
2 Carsten Angell 29 Anders Wefsen 0 15 9 1 14 7 2 10 0 Bergen Norge
2 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 3 Anders Skram 21 Anders Wefsen 3 2 15 3 2 15 Bergen Norge
4 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 1/2 1 1/2 Bergen Norge
3 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 5 Otto Beyer, Andreas Skram og Carsten Angel 22 Anders Wefsen 6 15 13 1 0 0 7 15 13 Bergen Norge
4 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 6 Anders Skram 19 Anders Wefsen 4 0 5 4 5 Bergen Norge
7 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 13 1 1 13 1 Bergen Norge
5 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 8 Kammerråd Meincke 18 Anders Wefsen 3 12 4 3 12 4 Bergen Norge
9 Otto Beyer 19 Anders Wefsen 3 14 6 3 14 6 Bergen Norge
6 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 10 Kammerråd Meincke 18 Anders Wefsen 5 13 15 5 13 15 Bergen Norge
11 Carsten Angell 21 Anders Wefsen 3 5 0 3 5 0 Bergen Norge
7 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 12 Kammerråd Meincke 26 Anders Wefsen 7 8 4 7 8 4 Bergen Norge
13 Otto Beyer 28 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
8 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 14 Otto Beyer 20 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
15 Rådmann Hans Hornemann Anders Wefsen 4 15 0 4 15 0 Bergen Norge [uten løpenummer]
16 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 11 5 14 11 5 14 Bergen Norge
17 Anders Skram 22 Anders Wefsen 2 14 7 2 14 7 Bergen Norge
9 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 18 Anders Skram 22 Anders Wefsen 10 4 14 10 4 14 Bergen Norge
19 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
20 Kammerråd Meincke 24 Anders Wefsen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
10 Trondheim 1764 21 Kanselliråd Angell 21 Anders Wefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke og Otto Beyer]
22 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 10 0 0 10 0 Bergen Norge [med Kanselliråd Angell og Otto Beyer]
23 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 5 0 0 5 0 Bergen Norge [Med Kanselliråd Angell og Kammerråd (…)
24 Bernard Archdall 22 Anders Wefsen 4 0 0 4 0 Arendal Norge
25 Carsten Carst. Feldsted 23 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
11 Trondheim 1765 26 Mathias Friis 23 Anders Wefsen 4 2 6 4 2 6 Bergen Norge [Med Otto beyer og Kammerråd Meincke]
27 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 9 6 3 9 6 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Kammerråd Meincke]
28 Kammerråd Meincke 23 Anders Wefsen 9 0 0 9 0 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Otto Beyer]
29 Mathias Friis 24 Anders Wefsen 0 15 0 15 0 Bergen Norge
12 Trondheim 1766 30 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 1 16 11 1 16 11 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke]
31 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 10 0 0 10 0 Bergen Norge [med Otto Beyer]
32 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 0 1 0 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.