Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Christen Svenssøn Lind

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Frantz Hammer 18 Christen Svenssøn Lind 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
2 Carsten Angell 19 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Andreas Cramer 20 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 10 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
4 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 123 11 7 123 11 7 Amsterdam Nederland
5 Henrik Dreyer 22 Christen Svenssøn Lind 71 16 14 71 16 14 Amsterdam Nederland
6 Ernst Lor. Wensell 23 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
7 Christopher Heide 24 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
8 Rådmann Hans Hornemann 25 Christen Svenssøn Lind 0 18 12 6 0 0 6 18 12 Amsterdam Nederland
9 Borgermester Hans Hagerup 26 Christen Svenssøn Lind 20 0 15 1 7 15 1/2 21 8 14 1/2 Amsterdam Nederland
10 Helmer Meincke 27 Christen Svenssøn Lind 63 4 10 22 2 0 33 3 5 118 9 15 Amsterdam Nederland
11 Niels Moursund 28 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
12 Madame Volquartz 29 Christen Svenssøn Lind 9 11 6 2 0 0 11 11 6 Amsterdam Nederland
13 Rådmann Hans Hornemann 49 Christen Svenssøn Lind 30 0 10 30 10 Amsterdam Nederland
14 Helmer Meincke 50 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 9 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
15 Borgermester Hans Hagerup 51 Christen Svenssøn Lind 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
16 Ernst Lor. Wensell 52 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
17 Andreas Cramer 53 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 15 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
18 Rådmann Frantz Hammer 54 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 9 15 0 13 15 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 19 Henrik Dreyer 1 Christen Svenssøn Lind 87 19 0 6 9 5 1/10 94 8 5 1/10 Amsterdam Nederland
20 Carsten Angell 2 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
21 Jørgen Gudde 3 Christen Svenssøn Lind 3 3 4 11/30 3 3 4 11/30 Amsterdam Nederland
22 Andreas Cramer 4 Christen Svenssøn Lind 17 0 0 34 0 0 51 0 Amsterdam Nederland
23 Helmer Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
24 Elisabeth Volquartz 6 Christen Svenssøn Lind 5 0 5 4 15 14 1/60 9 16 3 1/60 Amsterdam Nederland
25 Kommerseråd Hammond 7 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
26 Rådmann Frantz Hammer 8 Christen Svenssøn Lind 10 11 6 10 11 6 Amsterdam Nederland
27 Borgermester Hans Hagerup 9 Christen Svenssøn Lind 21 5 1 17 4 3 1/2 38 9 4 1/2 Amsterdam Nederland
28 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 114 10 0 114 10 0 Amsterdam Nederland
29 Rådmann Hans Hornemann 11 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
30 Carsten Schiødt 12 Christen Svenssøn Lind 55 10 0 11 15 3 1/10 67 5 3 1/10 Amsterdam Nederland
31 Henrik Dreyer 43 Christen Svenssøn Lind 6 1 1 6 1 1 Amsterdam Nederland
32 Helmer Meincke 44 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
33 Elisabeth Volquartz 45 Christen Svenssøn Lind 3 16 1 0 15 4 4 11 5 Amsterdam Nederland
34 Borgermester Hans Hagerup 46 Christen Svenssøn Lind 12 3 5 12 3 5 Amsterdam Nederland
35 Henrik Meincke 47 Christen Svenssøn Lind 1 10 0 1 10 4 6 0 0 9 4 Amsterdam Nederland
36 Ingeborg Moursund 48 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
37 Andreas Cramer 49 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 3 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
38 Carsten Schiødt 50 Christen Svenssøn Lind 36 0 0 20 1 10 1/4 56 1 10 1/4 Amsterdam Nederland
39 Otto Beyer 51 Christen Svenssøn Lind 47 5 0 3 1 4 50 6 4 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 40 Helmer Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 2 15 13 17 10 2 3 16 6 11 17 11 36 0 Amsterdam Nederland
41 Ernst Lor. Wensell 4 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
42 Carsten Angell 5 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
43 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 3 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
44 Jørgen Gudde 7 Christen Svenssøn Lind 0 15 11/30 15 11/30 Amsterdam Nederland
45 Elisabeth Volquartz 8 Christen Svenssøn Lind 13 4 14 11/16 13 4 14 11/16 Amsterdam Nederland
46 Kanselliråd Angell 9 Christen Svenssøn Lind 35 0 0 4 18 9 9/28 39 18 9 9/28 Amsterdam Nederland
47 Rådmann Frantz Hammer 10 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 1 12 1 21 12 1 Amsterdam Nederland
48 Ingeborg Moursund 11 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
49 Henrik Dreyer 12 Christen Svenssøn Lind 80 5 9 5 0 0 0 15 2 86 11 Amsterdam Nederland
50 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 99 10 4 3 4 13 3/20 9 8 1 1/2 112 3 2 13/20 Amsterdam Nederland
51 Carsten Schiødt 14 Christen Svenssøn Lind 70 0 0 3 16 6 1/10 73 16 6 1/10 Amsterdam Nederland
52 Andreas Chr. Friedlieb 15 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
53 Kanselliråd Angell 54 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 4 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
54 Rådmann Frantz Hammer 55 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
55 Christopher Heide 56 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
56 Ingeborg Moursund 57 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
57 Carsten Schiødt 58 Christen Svenssøn Lind 63 0 0 1 3 4 64 3 4 Amsterdam Nederland
58 Ernst Lor. Wensell 59 Christen Svenssøn Lind 3 15 10 3 15 10 Amsterdam Nederland
59 Henrik Meincke 60 Christen Svenssøn Lind 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
60 Otto Beyer 61 Christen Svenssøn Lind 64 0 0 20 0 0 13 3 1/2 97 3 1/2 Amsterdam Nederland
61 Rådmann Hans Hornemann 62 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 62 Jørgen Gudde 9 Christen Svenssøn Lind 2 5 4 7/30 2 5 4 7/30 Amsterdam Nederland
63 Helmer Meincke 41 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 40 0 0 5 0 0 10 0 0 65 0 Amsterdam Nederland [løpenr 40 utelatt]
64 Rådmann Hans Hornemann 42 Christen Svenssøn Lind 15 0 0 10 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
65 Elisabeth Volquartz 43 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 3 4 4 8 4 4 Amsterdam Nederland
66 Andreas Cramer 44 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 4 0 0 17 0 Amsterdam Nederland
67 Ole Tangen 45 Christen Svenssøn Lind 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 68 Johan Gudde 10 Christen Svenssøn Lind 0 18 6 13/30 18 6 13/30 Amsterdam Nederland
69 Elisabeth Volquartz 11 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
70 Rådmann Hans Hornemann 12 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
71 Helmer Meincke 13 Christen Svenssøn Lind 68 15 0 68 15 0 Amsterdam Nederland
72 Abraham And 14 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
73 Andreas Cramer 15 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
74 Carsten Angell 16 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
75 Ingeborg Müller 17 Christen Svenssøn Lind 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
76 Ingeborg Moursund 18 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
77 Otto Beyer 19 Christen Svenssøn Lind 328 3 7 6 1 10 14 9 15 7/30 348 15 7/30 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 78 Hans Nissen 5 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
79 Christian Johan Hansen 6 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
80 Rådmann Hans Hornemann 7 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
81 Helmer Meincke 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
82 Andreas Cramer 9 Christen Svenssøn Lind 14 10 0 14 10 0 Amsterdam Nederland
83 Helmer Meincke 33 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 45 0 0 5 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
84 Ernst Lor. Wensell 34 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
85 Elisabeth Volquartz 35 Christen Svenssøn Lind 11 0 0 3 17 7 43/60 14 17 7 43/60 Amsterdam Nederland
86 Andreas Caspar Hammer 36 Christen Svenssøn Lind 2 9 12 1/2 2 9 12 1/2 Amsterdam Nederland
87 Andreas Cramer 37 Christen Svenssøn Lind 14 0 1 5/8 14 1 5/8 Amsterdam Nederland
88 Madame Meincke 38 Christen Svenssøn Lind 2 5 6 2 5 6 Amsterdam Nederland
89 Rådmann Hans Hornemann 39 Christen Svenssøn Lind 78 0 0 78 0 Amsterdam Nederland
90 Jørgen Gudde 40 Christen Svenssøn Lind 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 91 Helmer Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 27 15 14 7 5 6 28 18 12 64 0 Amsterdam Nederland
92 Andreas Cramer 10 Christen Svenssøn Lind 17 0 0 10 0 0 27 0 Amsterdam Nederland
93 Rådmann Hans Hornemann 11 Christen Svenssøn Lind 22 0 0 5 0 0 10 0 0 37 0 Amsterdam Nederland
94 Elisabeth Volquartz 12 Christen Svenssøn Lind 4 1 14 1/2 2 0 0 0 16 14 6 18 12 1/2 Amsterdam Nederland
95 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 223 10 10 11/16 6 0 0 15 4 13 1/5 244 15 7 71/80 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 96 Elisabeth Volquartz 1 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
97 Helmer Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
98 Andreas Cramer 3 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
99 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
100 Rådmann Hans Hornemann 6 Christen Svenssøn Lind 48 2 0 6 18 7/28 55 1/4 Amsterdam Nederland
101 Otto Beyer 7 Christen Svenssøn Lind 245 16 12 1/6 11 12 12 1/5 257 9 8 11/30 Amsterdam Nederland
102 Rådmann Hans Hornemann 30 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
103 Helmer Meincke 31 Christen Svenssøn Lind 34 10 0 34 10 0 Amsterdam Nederland
104 Kanselliråd Eric Must 32 Christen Svenssøn Lind 32 5 6 2 5 6 11 6 14 45 17 10 Amsterdam Nederland
105 Anthon Thørig 33 Christen Svenssøn Lind 31 10 0 31 10 0 Amsterdam Nederland
106 Andreas Cramer 34 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 18 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
107 Elisabeth Volquartz 35 Christen Svenssøn Lind 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
108 Jonas Wohl 36 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland [Løpenr 36A]
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 109 Helmer Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 74 3 14 74 3 14 Amsterdam Nederland
110 Carsten Angell 3 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
111 Andreas Cramer 4 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
112 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
113 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 8 2 7 1 16 3 1/14 2 9 12 12 8 6 1/14 Amsterdam Nederland
114 Anthon Thørig 7 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
115 Carsten Schiødt 8 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 7 15 1/2 67 15 1/2 Amsterdam Nederland
116 Rådmann Hans Hornemann 9 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
117 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 309 9 11 23 15 14 17 8 1/6 13 11 6 364 4 15 1/6 Amsterdam Nederland
118 Kanselliråd Angell 28 Christen Svenssøn Lind 9 8 13 7/16 8 5 4 6/7 17 14 2 33/112 Amsterdam Nederland
119 Andreas Cramer 29 Christen Svenssøn Lind 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
120 Rådmann Hans Hornemann 30 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 0 36 15 14 13 4 2 110 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 121 Kammerråd Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 15 12 12 54 7 4 70 0 Amsterdam Nederland
122 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
123 Christian Johan Hansen 7 Christen Svenssøn Lind 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
124 Kanselliråd Eric Must 8 Christen Svenssøn Lind 6 10 4 3 13 11 3/4 2 13 3 12 17 2 3/4 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 125 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
126 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
127 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
128 Carsten Schiødt 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 7 19 9 1/10 1 10 0 59 9 9 1/10 Amsterdam Nederland
129 Skipper Christen Lind 9 Christen Svenssøn Lind 11 0 0 11 0 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 130 Paul Lycke 6 Christen Svenssøn Lind 2 18 0 2 18 0 Amsterdam Nederland
131 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
132 Andreas Cramer 8 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
133 Carsten Schiødt 9 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 7 7 7 1/2 47 7 7 1/2 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 134 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 10 0 6 1/2 7 19 6 3/4 5 5 5 23 5 2 1/4 Amsterdam Nederland
135 Andreas Cramer 7 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
136 Kanselliråd Angell 8 Christen Svenssøn Lind 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
137 Kammerråd Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 15 0 0 66 4 12 4 15 4 86 0 Amsterdam Nederland
138 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 223 16 14 29 0 0 11 1 2 263 18 0 Amsterdam Nederland
139 Carsten Schiødt 11 Christen Svenssøn Lind 40 0 14 1/2 2 18 9/10 3 0 0 45 18 15 2/5 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1764 140 Kammerråd Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 66 3 0 43 17 0 110 0 Amsterdam Nederland
141 Lorentz Wulf 4 Christen Svenssøn Lind 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
142 Hans Jepsen 5 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
143 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 6 3 12 1/4 3 1 3 1/4 16 15 1/2 26 0 Amsterdam Nederland
144 Madame Paul Lycke 7 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
145 Andreas Cramer 8 Christen Svenssøn Lind 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
146 Kanselliråd Angell 9 Christen Svenssøn Lind 56 0 0 5 4 0 61 4 0 Amsterdam Nederland
147 Carsten Schiødt 10 Christen Svenssøn Lind 39 9 3 3/4 10 7 15 1/2 49 17 3 1/4 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1765 148 Madame Lycke 4 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
149 Kammerråd Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 62 10 0 15 8 2 19 1 14 97 0 Amsterdam Nederland
150 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 6 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
151 Carsten Schiødt 7 Christen Svenssøn Lind 36 1 10 7/10 11 5 5 4/5 47 7 1/2 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1766 152 Hans Jepsen 5 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
153 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 27 10 11 3/8 2 10 0 30 11 3/8 Amsterdam Nederland
154 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 41 0 0 5 7 8 48 12 8 95 0 Amsterdam Nederland
155 Lorentz Wulf 8 Christen Svenssøn Lind 8 10 0 8 10 0 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1767 156 Kammerråd Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 89 4 6 23 1 0 112 5 6 Amsterdam Nederland
157 Lorentz Wulf 10 Christen Svenssøn Lind 16 0 0 1 16 12 17 16 12 Amsterdam Nederland
158 Lorentz Angell 11 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
159 Otto Beyer 12 Christen Svenssøn Lind 240 0 0 10 15 4 250 15 4 Amsterdam Nederland
160 Carsten Schiødt 13 Christen Svenssøn Lind 139 5 8 1/8 5 18 11 7/10 145 4 3 33/40 Amsterdam Nederland
161 Etatsråd Gerrit Hornemann 14 Christen Svenssøn Lind 36 0 10 3 19 6 40 0 Amsterdam Nederland
162 Kanselliråd Eric Must 15 Christen Svenssøn Lind 14 8 11 1/2 6 4 12 1/2 4 6 8 25 0 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1768 163 Hans Jepsen 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
164 Etatsråd Gerrit Hornemann 9 Christen Svenssøn Lind 11 17 11 18 16 10 4 5 11 35 0 Amsterdam Nederland
165 Kammerråd Meincke 10 Christen Svenssøn Lind 53 18 14 41 18 14 35 2 4 131 0 Amsterdam Nederland
166 Kanselliråd Eric Must 11 Christen Svenssøn Lind 7 18 15 363/1680 16 1 1317/1680 24 0 Amsterdam Nederland
167 Lorentz Wulf 12 Christen Svenssøn Lind 13 16 8 1 0 0 9 0 0 23 16 8 Amsterdam Nederland
168 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 190 0 0 190 0 Amsterdam Nederland
169 Carsten Schiødt 14 Christen Svenssøn Lind 84 13 4 4 3 2 9/10 88 16 6 9/10 Amsterdam Nederland
19 Trondheim 1769 170 Lorentz Angell 9 Christen Svenssøn Lind 3 9 3 3/4 6 5 14 3/4 9 15 2 1/2 Amsterdam Nederland
171 Kammerråd Meincke 10 Christen Svenssøn Lind 72 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
172 Kanselliråd Eric Must 11 Christen Svenssøn Lind 9 15 2 1/2 8 5 11 1/2 11 19 2 30 0 Amsterdam Nederland
173 Rådmann Friedlieb 12 Christen Svenssøn Lind 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
174 Lorentz Wulf 13 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 2 0 0 6 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
175 Abraham And 14 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
176 Otto Beyer 15 Christen Svenssøn Lind 158 6 14 158 6 14 Amsterdam Nederland
177 Etatsråd Gerrit Hornemann 16 Christen Svenssøn Lind 28 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
178 Carsten Schiødt 17 Christen Svenssøn Lind 46 12 5 1/4 7 18 9/10 54 10 6 3/20 Amsterdam Nederland
179 Etatsråd Henrik Hornemann 18 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1770 180 Abraham And 18 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
181 Kanselliråd Eric Must 19 Christen Svenssøn Lind 44 12 4 1/2 1 10 3 1/2 17 17 8 64 0 Amsterdam Nederland
182 Rådmann Friedlieb 20 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
183 Carsten Schiødt 21 Christen Svenssøn Lind 63 1 14 18 18 2 82 0 Amsterdam Nederland
184 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 2 0 0 3 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
185 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
186 Otto Beyer 24 Christen Svenssøn Lind 120 0 0 120 0 Amsterdam Nederland
187 Kammerråd Meincke 25 Christen Svenssøn Lind 88 0 0 88 0 Amsterdam Nederland
188 Etatsråd Gerrit Hornemann 26 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 7 8 8 0 0 20 7 8 Amsterdam Nederland
21 Trondheim 1771 189 Kanselliråd Eric Must 12 Christen Svenssøn Lind 1 3 3/4 11 19 7 1/4 16 7 8 29 10 0 Amsterdam Nederland
190 Hans Jepsen 13 Christen Svenssøn Lind 50 9 8 50 9 8 Amsterdam Nederland
191 Abraham And 14 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
192 Lorentz Wulf 15 Christen Svenssøn Lind 42 0 0 1 0 0 5 0 0 48 0 Amsterdam Nederland
193 Carsten Schiødt 16 Christen Svenssøn Lind 39 6 11 3 13 5 43 0 Amsterdam Nederland
194 Otto Beyer 17 Christen Svenssøn Lind 109 19 9 4 0 0 0 10 8 2/5 114 10 1 2/5 Amsterdam Nederland
195 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
196 Agent Broder Lysholm 19 Christen Svenssøn Lind 114 0 0 114 0 Amsterdam Nederland
197 Rådmann Friedlieb 20 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1772 198 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
199 Rådmann Friedlieb 12 Christen Svenssøn Lind 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
200 Kanselliråd Eric Must 13 Christen Svenssøn Lind 38 3 12 1/2 2 8 6 1/2 18 7 13 59 0 Amsterdam Nederland
201 Otto Beyer 14 Christen Svenssøn Lind 138 11 14 14 0 0 152 11 14 Amsterdam Nederland
202 Hans Jepsen 15 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
203 Lorentz Wulf 16 Christen Svenssøn Lind 43 0 0 2 0 0 2 0 0 47 0 Amsterdam Nederland
204 Agent Broder Lysholm 17 Christen Svenssøn Lind 0 1 6 41 11 6 1/2 38 7 3 1/2 80 0 Amsterdam Nederland
205 Ole Due 18 Christen Svenssøn Lind 10 5 1 14 14 15 25 0 Amsterdam Nederland
23 Trondheim 1773 206 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
207 Madame Friedlieb & Søn 24 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
208 Otto Beyer 25 Christen Svenssøn Lind 142 0 0 142 0 Amsterdam Nederland
209 Busch & Ulricksen 26 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 8 4 0 10 4 0 Amsterdam Nederland
210 Claus Oldenborg 27 Christen Svenssøn Lind 20 13 3 20 13 3 Amsterdam Nederland
211 Ernst Lor. Wensell 28 Christen Svenssøn Lind 1 10 0 1 10 0 Amsterdam Nederland
212 Kanselliråd Eric Must 29 Christen Svenssøn Lind 43 2 7 3/4 4 6 9 1/4 10 10 15 58 0 Amsterdam Nederland
213 Henrik Meincke 30 Christen Svenssøn Lind 26 19 8 5 10 9 3/4 8 10 14 3/4 8 18 15 1/2 50 0 Amsterdam Nederland
214 Lorentz Wulf 31 Christen Svenssøn Lind 34 0 0 4 0 0 2 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
24 Trondheim 1774 215 Busch & Ulricksen 16 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
216 Madame Friedlieb & Søn 17 Christen Svenssøn Lind 19 0 0 1 12 4 6 16 13 2 10 15 30 0 Amsterdam Nederland
217 Kanselliråd Eric Must 18 Christen Svenssøn Lind 31 9 9 5 0 14 1/2 16 9 8 1/2 53 0 Amsterdam Nederland
218 Henrik Meincke 19 Christen Svenssøn Lind 21 8 7 1/2 6 11 14 20 4 1/4 1 15 10 1/4 50 0 Amsterdam Nederland
219 Ernst Lor. Wensell 20 Christen Svenssøn Lind 2 5 13 2 5 13 Amsterdam Nederland
220 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 91 0 0 3 8 12 27 16 8 122 5 4 Amsterdam Nederland
221 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 36 0 0 3 10 0 2 10 0 42 0 Amsterdam Nederland
222 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
25 Trondheim 1775 223 Kanselliråd Eric Must 18 Christen Svenssøn Lind 15 17 10 14 2 6 30 0 Amsterdam Nederland
224 Madame Friedlieb & Søn 19 Christen Svenssøn Lind 16 18 9 1/2 2 1 12 1/2 0 19 10 20 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
225 Otto Beyer 20 Christen Svenssøn Lind 74 0 0 38 2 11 28 1 2 10 8 9 1/4 150 12 6 1/4 Amsterdam Nederland
226 Hans Jepsen 21 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
227 Mogens Tronwig 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
228 Busch & Ulricksen 23 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
229 Lorentz Wulf 24 Christen Svenssøn Lind 46 0 0 2 0 0 2 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
26 Trondheim 1776 230 Madame Friedlieb & Søn 17 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
231 Kanselliråd Eric Must 18 Christen Svenssøn Lind 3 6 9 26 13 7 30 0 Amsterdam Nederland
232 Ernst Lor. Wensell 19 Christen Svenssøn Lind 5 6 5 1/2 5 6 5 1/2 Amsterdam Nederland
233 Henrik Meincke 20 Christen Svenssøn Lind 48 0 0 2 2 6 54 0 0 5 17 10 110 0 Amsterdam Nederland
234 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 156 0 0 156 0 Amsterdam Nederland
235 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 3 0 0 3 0 0 36 0 Amsterdam Nederland
236 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
27 Trondheim 1777 237 Henrik Meincke 4 Christen Svenssøn Lind 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
238 Kanselliråd Eric Must 4 Christen Svenssøn Lind 12 19 15 3/8 17 0 5/8 30 0 Amsterdam Nederland
239 Diderich Brun 4 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
240 Otto Beyer 4 Christen Svenssøn Lind 97 6 14 1/4 11 13 1 3/4 109 0 Amsterdam Nederland
241 Hans Jepsen 4 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
242 Thomas & Chr. Jelstrup 4 Christen Svenssøn Lind 7 6 5 12 13 11 20 0 Amsterdam Nederland
243 Mathias Friis 4 Christen Svenssøn Lind 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
244 Herman Höe 4 Christen Svenssøn Lind 26 14 4 3/4 5 5 11 1/4 8 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
245 Lorentz Wulf 4 Christen Svenssøn Lind 22 0 0 4 0 0 3 0 0 29 0 Amsterdam Nederland
28 Trondheim 1778 246 Diderich Brun 2 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
247 Kanselliråd Eric Must 2 Christen Svenssøn Lind 3 2 3 26 17 13 30 0 Amsterdam Nederland
248 Justisråd Friedlieb & Co 3 Christen Svenssøn Lind 2 18 2 1/2 3 2 2 1/2 23 19 11 30 0 Amsterdam Nederland
249 Lorentz Wulf 2 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 6 0 0 5 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
250 Henrik Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
251 Thomas & Chr. Jelstrup 2 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 16 15 10 56 15 10 Amsterdam Nederland
252 Madame Aletta sal. Otto Beyer 2 Christen Svenssøn Lind 57 0 0 30 7 0 42 13 0 130 0 Amsterdam Nederland
253 Hans Jepsen 2 Christen Svenssøn Lind 53 19 2 6 0 14 60 0 Amsterdam Nederland
29 Trondheim 1779 254 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
255 Madame Aletta sal. Otto Beyer 3 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 53 0 0 74 0 Amsterdam Nederland
256 Kanselliråd Eric Must 3 Christen Svenssøn Lind 0 18 7 5/8 1 15 9 3/8 27 5 15 30 0 Amsterdam Nederland
257 Justisråd Friedlieb & Co 3 Christen Svenssøn Lind 36 12 8 1/6 0 2 5 1/3 10 3 0 5 2 2 1/2 52 0 Amsterdam Nederland
258 Mathias Friis 3 Christen Svenssøn Lind 20 14 10 9 1 8 29 16 2 Amsterdam Nederland
259 Lorentz Wulf 3 Christen Svenssøn Lind 18 0 0 2 10 0 2 10 0 23 0 Amsterdam Nederland
260 Hans Jepsen 3 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
261 Henrik Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 59 0 1/8 31 0 3 7/8 13 19 12 104 0 Amsterdam Nederland
262 Madame Aletta sal. Otto Beyer 4 Christen Svenssøn Lind 57 0 0 57 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.