Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Christian Jørgensen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1754 1 Henrik Lysholm 1 Christian Jørgensen 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 2 Andreas Chr. Friedlieb 5 Christian Jørgensen 213 12 6 27 7 6 240 19 12 Amsterdam Nederland
3 Rådmann Hans Hornemann 6 Christian Jørgensen 47 0 0 13 0 0 60 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.