Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Cornelis Willems

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Rådmann Hans Hornemann 28 Cornelis Willems 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
2 Helmer Meincke 29 Cornelis Willems 7 0 0 60 0 0 67 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.