Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Hans Bleecke

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 1 Helmer Meincke 29 Hans Bleecke 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
2 Rådmann Hans Hornemann 30 Hans Bleecke 23 0 6 65 0 0 88 6 Amsterdam Nederland
3 Andreas Cramer 31 Hans Bleecke 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
4 Claus Lundbeck 32 Hans Bleecke 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
5 Henrik Meincke 33 Hans Bleecke 2 5 0 2 5 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.