Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Just Brun

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1781 1 Justisråd Friedlieb & Co 13 Just Brun 294 19 8 1 0 0 28 0 8 11 0 0 335 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1782 2 Justisråd Friedlieb & Co 3 Just Brun 30 0 0 30 0 København Danmark
3 Justisråd Friedlieb & Co 20 Just Brun 187 9 5 1/8 101 6 14 175 5 4 3/8 60 5 10 25 12 14 549 19 15 1/2 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.