Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Dordrecht

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1779 1 Herman Höe 12 Rolf Greve 7 0 0 5 0 0 1 0 0 13 0 Dordrecht Nederland
2 Trondheim 1791 2 Peter Smith 17 J. Brodersen 10 0 0 10 0 Dordrecht Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.