Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): La Rochelle

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1773 1 Johan Henrik Mathiesen jr. 59 Johan Knudt 40 0 0 40 0 La Rochelle Frankrike
2 Trondheim 1774 2 Henrik Meincke 38 Hans Henrik Hansen 30 0 0 30 0 0 60 0 La Rochelle Frankrike
3 Trondheim 1775 3 Johan Henrik Mathiesen jr. 45 Johan Ahrens 60 0 12 1/2 10 0 13 1/2 70 1 10 La Rochelle Frankrike

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.