Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Agent Lysholm

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1764 1 13 7 9 1/4 13 7 9 1/4 3 4 0 10 3 9 3/4
2 Trondheim 1765 2 35 1 12 3/8 6 16 2 40 6 9 7/8 45 5 6 1/4 6 16 2 17 13 8 4 10 0 27 11 7 5/8 2 6 2
3 Trondheim 1766 3 33 13 3 7/8 2 19 5 17/26 27 11 7 5/8 2 6 2 61 4 11 1/2 5 5 7 17/26 13 15 6 33 12 15 19/26 5 5 7 17/26
4 Trondheim 1767 4 35 11 7/8 4 6 9 9/10 33 12 15 10/24 5 5 7 17/20 69 4 2/3 9 12 1 3/10 32 0 0 4 6 9 1/2 23 10 13 5 5 7 4/5
5 Trondheim 1768 5 31 0 7 5/8 3 19 20/120 23 10 13 5 5 7 4/5 54 11 4 5/8 9 4 8 1/4 15 10 0 31 0 1 9 4 8 1/4
6 Trondheim 1769 6 34 8 8 5/8 9 9 1 31 0 1 9 4 8 1/4 65 8 9 5/8 18 13 9 1/4 30 16 1 1/4 15 19 8 1/4 18 13 1/4 2 14 1
7 Trondheim 1770 7 28 14 12 1 16 10 17/20 18 13 1/4 2 14 1 47 7 12 1/4 4 10 11 17/20 41 2 4 1/2 4 10 11 17/20 5 15 11
8 Trondheim 1771 8 90 15 7 8 17 11 1/2 6 1 0 41 15 10 1/2 37 15 1 3 15 14 1/6 128 10 8 60 10 13 1/6 88 4 5 1/4 48 16 7 1/4 40 6 2 3/4 11 14 5 11/12

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.