Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Agent Sommer

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 310 Tilsammen, tollfri 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 410 Utgående kobber, tollfri 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1774 1 15 17 10 96 8 7 49 10 9 21/40 161 16 10 21/40 122 5 0 39 11 10 21/40
2 Trondheim 1789 2 19 7 9 1/4 8 17 9 91/120 28 5 3 1/120 18 0 0 10 5 3 1/120
3 Trondheim 1790 3 95 5 12 52 16 0 148 1 12 58 5 0 89 16 12

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.