Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Agentinne Sommers

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1793 1 93 7 15 23 7 10 116 15 9 60 15 1/2 56 0 8 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.