Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Christian Jelstrup

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1788 1 15 13 14 7/8 15 13 14 7/8 0 0 1 7/8 15 13 13
2 Trondheim 1789 2 14 18 12 7/8 15 13 13 30 12 9 7/8 15 13 14 7/8 14 18 11
3 Trondheim 1790 3 12 9 10 3/8 14 18 11 27 8 5 3/8 22 12 12 7/8 4 15 8 1/2
4 Trondheim 1791 4 65 15 14 12 17 2 4 15 8 1/2 70 11 6 1/2 12 17 2 7 6 1/2 63 5 6 12 17 2
5 6 16 2 6 16 2 3 0 0 3 16 2
5 Trondheim 1792 6 79 8 11 3/4 11 6 14 63 5 6 12 17 2 142 14 1 3/4 24 4 0 63 6 3 1/4 20 7 2 79 7 14 1/2 3 16 14
7 6 16 2 3 16 2 10 12 4 8 4 11 2 7 9
6 Trondheim 1793 8 181 11 5 14 7 6 79 7 14 1/2 3 16 14 260 19 3 1/2 18 4 4 94 9 11 11 0 6 1/2 166 9 8 1/2 7 3 13 1/2
9 7 3 11 2 7 9 9 11 4 7 7 9 2 3 11

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.