Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Generalauditør Collin

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1775 1 76 7 10 76 7 10 76 7 10
2 Trondheim 1776 2 68 14 9 7/8 76 7 10 145 2 3 7/8 83 0 7 7/8 62 1 12
3 Trondheim 1777 3 29 17 9 7/8 62 1 12 91 19 5 7/8 62 1 15 7/8 29 17 6
4 Trondheim 1778 4 29 9 14 29 17 6 59 7 4 29 17 6 29 9 14
5 Trondheim 1779 5 29 10 7/8 29 9 14 58 19 14 7/8 29 10 1 7/8 29 9 13
6 Trondheim 1780 6 31 19 1/2 29 9 13 61 8 13 1/2 23 9 14 37 18 15 1/2
7 Trondheim 1781 7 33 5 10 7/8 37 18 15 1/2 71 4 10 3/8 37 19 3 3/8 33 5 7
8 Trondheim 1782 8 33 2 6 3/4 33 5 7 66 7 13 3/4 33 6 3 1/4 33 1 10 1/2
9 Trondheim 1783 9 66 18 14 5/8 33 1 10 1/2 100 0 9 1/8 63 2 2 1/8 36 18 7
10 12 19 9 4/5 12 19 9 4/5 12 19 9 4/5
10 Trondheim 1784 11 69 12 3 1/6 36 18 7 106 10 10 1/6 57 0 13 1/6 49 9 13
12 8 13 9 19/30 12 19 9 4/5 21 13 3 13/30 21 13 3 13/30
11 Trondheim 1785 13 71 9 10 5/8 49 9 13 120 19 7 5/8 60 0 7 5/8 60 19 0
14 5 6 3 1/5 21 13 3 13/30 26 19 6 19/30 24 10 0 2 9 6 19/30
12 Trondheim 1786 15 71 16 14 60 19 0 132 15 14 60 19 2 71 16 12
16 3 8 15 5/8 2 9 6 19/30 5 18 6 31/120 1 5 9 4 12 13 31/120
13 Trondheim 1787 17 68 9 2 5/8 71 16 12 140 5 14 5/8 71 17 3 5/8 68 8 11
18 4 12 13 31/120 4 12 13 31/120 5 0 0
14 Trondheim 1788 19 62 15 11 5/8 68 8 11 131 4 6 3/8 68 9 2 5/8 62 15 4
15 Trondheim 1789 20 59 15 3 5/8 62 15 4 122 10 7 5/8 63 0 7 5/8 59 10 0
16 Trondheim 1790 21 49 18 9 5/8 59 10 0 109 8 9 5/8 60 0 7 5/8 49 8 2
17 Trondheim 1791 22 43 17 4 49 8 2 93 5 6 49 8 4 43 17 2
18 Trondheim 1792 23 45 7 13 5/8 43 17 2 89 4 15 5/8 67 17 9 5/8 21 7 6
19 Trondheim 1793 24 48 8 5 5/8 21 7 6 69 15 11 5/8 40 0 7 5/8 29 15 4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.