Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Hoffagent og Apoteker Otto Sommers dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1793 1 17 19 3 1/2 6 16 2 1/120 24 15 5 61/120 26 10 11 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.