Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Justisråd Friedlieb & Co

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1775 1 57 5 11 1/2 5 6 11 25 4 2 2/3 57 5 11 1/2 30 10 13 2/3 3 18 0 22 0 6 53 7 11 1/2 8 10 7 2/3
2 Trondheim 1776 2 51 10 15 3/8 4 4 9 31 3 14 1/2 53 7 11 1/2 8 10 7 2/3 104 18 10 7/8 43 18 15 1/6 71 11 1 3/8 28 3 11 2/3 33 7 9 1/2 15 15 3 1/2
3 Trondheim 1777 3 44 16 6 5/8 5 7 9 34 15 12 33 7 9 1/2 15 15 3 1/2 78 4 1/8 55 18 8 1/2 35 4 14 1/8 34 0 10 42 19 2 21 17 14 1/2
4 Trondheim 1778 4 464 10 8 1/2 19 2 2 1/2 44 4 13 42 19 2 21 17 14 1/2 507 9 10 1/2 85 4 14 42 19 2 21 17 14 1/2 464 10 8 1/2 63 6 15 1/2
5 Trondheim 1779 5 494 3 4 3/4 17 2 9 42 10 12 1/2 464 10 8 1/2 63 6 15 1/2 958 13 13 1/4 123 0 5 508 16 6 7/8 93 4 6 1/2 449 17 6 31/36 29 15 14 1/2
6 Trondheim 1780 6 535 3 12 3/8 17 13 1 45 7 8 449 17 6 31/36 29 15 14 1/2 985 1 3 17/72 92 16 7 1/2 451 14 2 17/36 52 11 1 533 7 55/72 40 5 6 1/2
7 Trondheim 1781 7 557 10 1 15 16 12 51 3 12 90/370 533 7 55/73 40 5 6 1/2 1090 17 1 55/73 51 3 12 90/240 56 2 2 1/2 533 11 37/72 10 0 0 48 19 12 1/2 557 6 1 1/4 41 3 12 90/240 7 2 6
8 Trondheim 1782 8 612 14 13 557 6 1 1/4 41 3 12 90/240 1170 0 14 1/4 41 3 12 90/240 558 0 4 44 3 12 90/240 612 0 10 1/4
9 4 1 4 3/4 18 17 2 49 12 9 1/4 47 18 7 1/2 7 2 6 127 11 13 1/2 7 2 6 120 9 7 1/2
9 Trondheim 1783 10 619 4 15 1/4 612 0 10 1/4 1231 5 9 1/2 612 5 3/4 619 0 8 3/4
11 4 18 5 10 11 12 53 17 10 1/2 14 13 7 3/5 120 9 7 1/2 204 10 10 3/5 184 7 9 3/4 20 3 17/20
10 Trondheim 1784 12 643 17 14 1/6 619 0 8 3/4 1262 18 6 11/12 619 8 3 5/12 643 10 3 1/2
13 5 8 11 3/8 10 11 12 55 6 1/4 9 16 3 14/15 20 3 17/20 101 5 12 49/120 24 12 3 76 13 9 49/120
11 Trondheim 1785 14 652 5 10 7/8 643 10 3 1/2 1295 15 14 3/8 643 14 9 652 1 5 2/3
15 4 5 1 1/4 24 6 15 56 14 6 5 2 4 4/15 76 13 9 49/120 167 2 3 111/120 116 0 3 3/4 51 2 7/40
12 Trondheim 1786 16 655 11 7 3/4 652 1 5 3/8 1307 12 13 1/8 787 0 2 7/8 520 12 10 1/4
17 5 5 14 16 4 6 1/2 70 17 15 1/2 3 14 1 3/8 51 2 7/40 147 4 5 11/20 117 3 12 3/4 30 0 8 4/5
13 Trondheim 1787 18 641 15 14 1/2 520 12 10 1/4 162 8 8 3/4 599 17 1 5/8 562 11 7 1/8
19 5 3 5/8 10 19 10 76 11 6 1/2 30 0 8 4/5 122 14 9 37/40 95 14 9 27 0 37/40
14 Trondheim 1788 20 588 12 6 7/8 562 11 7 1/8 1151 3 14 51 0 15 610 12 4 3/8 540 11 9 5/8 51 0 15
21 5 5 14 12 10 7 1/2 27 0 37/40 44 16 6 17/40 39 0 6 1/2 5 15 15 37/40
15 Trondheim 1789 22 560 5 3 7/8 540 11 9 5/8 51 0 15 51 0 15 1100 16 13 1/2 102 1 14 702 7 13 51 0 15 398 9 1/2 51 0 15
23 3 17 8 3/4 4 10 12 5 15 15 37/40 14 4 4 7/40 10 13 11 3 10 9 7/40
16 Trondheim 1790 24 468 1 14 1/8 398 9 1/2 59 11 1 1/2 51 0 15 866 10 14 5/8 110 12 1/2 461 7 8 7/8 73 0 15 405 3 5 3/4 37 11 1 1/2
25 3 8 1 3 10 9 7/40 6 18 10 7/40 5 0 8 1/4 1 18 1 37/40
17 Trondheim 1791 26 411 4 3 1/2 48 4 3 1/2 405 3 5 1/4 37 11 1 1/2 816 7 9 1/4 85 15 5 459 6 14 1/2 37 11 1 1/2 357 0 10 3/4 48 4 3 1/2
27 5 8 1 1 18 1 37/40 5 6 2 37/40 1 18 1 3 8 1 37/40
18 Trondheim 1792 28 448 5 3/4 42 10 12 1/2 357 0 10 3/4 48 4 3 1/2 805 5 11 1/2 90 15 0 383 3 7 3/4 78 4 3 1/2 422 2 3 3/4 12 10 12 1/2
29 3 8 1 12 2 6 3 8 1 37/40 18 18 8 37/40 5 13 1 13 5 7 37/40
19 Trondheim 1793 30 478 2 7 3/4 53 17 10 1/2 422 2 3 3/4 12 10 12 1/2 900 4 11 1/2 66 8 7 456 6 15 1/4 28 10 12 1/2 443 17 12 1/4 37 17 10 1/2
31 3 11 13 1/2 2 16 7 13 5 7 37/40 19 13 12 37/40 15 10 13 4 2 15 17/40

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.