Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kammerherre Schøller

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1762 1 98 13 13 18 19 5 88 10 2 1/4 20 6 8 187 3 15 1/4 39 5 13 3 6 12 98 12 13 3/4 39 5 13
2 Trondheim 1763 2 94 17 14 5/8 16 1 12 98 12 13 3/4 39 5 13 193 10 12 3/8 55 7 9 98 13 8 1/2 18 19 5 94 16 15 3/8 36 8 4
3 Trondheim 1764 3 120 8 8 18 1 11 94 16 15 3/8 36 8 4 215 5 7 3/8 54 9 15 94 17 0 16 1 12 120 7 6 1/4 38 8 3
4 Trondheim 1765 4 157 17 15 5/8 18 10 8 120 7 6 1/2 38 8 5 278 5 5 1/8 56 18 11 120 7 7 18 1 11 157 16 1 1/8 38 17 0
5 Trondheim 1766 5 151 9 9 1/8 18 9 0 151 16 1 1/8 38 17 0 309 5 10 1/4 57 6 0 161 16 6 18 10 8 147 8 3 1/8 38 15 8
6 Trondheim 1767 6 159 19 11 5/8 19 11 14 147 8 3 1/8 38 15 8 307 7 14 3/4 58 7 6 145 14 8 18 9 0 159 18 10 1/2 39 18 6
7 Trondheim 1768 7 139 12 2 1/4 19 0 4 159 18 10 1/2 39 18 6 299 10 12 3/4 58 18 10 151 12 4 1/2 19 11 14 139 10 4 1/2 39 6 12

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.