Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kammerherreinde Schøller

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1769 1 154 18 6 3/4 19 2 8 139 10 4 1/2 39 6 12 294 8 11 1/4 58 9 4 144 10 4 1/2 19 0 4 149 16 9 39 9 0
2 Trondheim 1770 2 129 6 6 18 10 8 149 16 9 39 9 0 279 2 15 57 19 8 185 11 9 19 2 8 93 11 6 38 17 0
3 Trondheim 1771 3 163 7 12 2/3 18 4 11 93 11 6 38 17 0 256 19 2 2/3 57 1 11 137 11 6 18 10 8 119 7 12 2/3 38 11 3
4 Trondheim 1772 4 165 1 13 1/6 17 2 9 119 7 12 2/3 38 11 3 284 9 9 5/6 55 13 12 168 1 1 1/3 18 4 11 116 8 8 1/2 37 9 1
5 Trondheim 1773 5 161 13 12 1/8 15 17 11 1/2 116 8 8 1/2 37 9 1 278 2 4 5/8 53 6 12 1/2 156 9 9 5/8 17 7 9 121 12 11 36 4 3 1/2
6 Trondheim 1774 6 180 7 5 17 17 9 21 12 11 36 4 3 1/2 302 0 0 54 1 12 1/2 137 12 15 1/2 15 17 10 164 7 1/2 38 4 2 1/2
7 Trondheim 1775 7 171 17 2 1/2 16 1 0 164 7 1/2 38 4 2 1/2 336 4 3 54 4 3 1/2 164 7 1/2 17 17 6 171 17 2 1/2 36 6 13 1/2
8 Trondheim 1776 8 154 12 14 1/8 12 13 11 171 17 2 1/2 36 6 13 1/2 326 10 5/8 49 0 8 1/2 192 12 2 5/8 36 6 13 1/2 733 17 14 72 13 11
9 Trondheim 1777 9 134 9 4 1/8 16 2 11 133 17 14 12 13 11 268 7 2 1/8 28 16 6 143 2 12 5/8 12 13 11 125 4 5 1/2 16 2 11
10 Trondheim 1778 10 132 14 7 16 7 9 125 4 5 1/2 16 2 11 257 18 12 1/2 32 10 4 136 4 5 1/2 16 2 11 121 14 7 16 7 9

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.