Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kammerjunker von Krogh

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1787 1 154 0 9 7/8 15 14 7 11/16 269 15 1 97/120 159 17 13 79/120 109 17 4 3/20
2 9 8 4 17 4 15 7/20 26 13 3 3/20 23 4 15 3/20 3 8 4
2 Trondheim 1788 3 125 11 7 1/4 109 17 4 3/20 235 8 11 2/5 128 13 3 2/5 106 15 8
4 10 14 11 3 8 4 14 2 15 13 18 8 0 4 7
3 Trondheim 1789 5 119 10 7 1/4 106 15 8 226 5 15 1/4 165 16 7 1/4 60 9 8
6 4 10 12 0 4 7 4 15 3 4 15 3
4 Trondheim 1790 7 99 17 3 1/4 60 9 8 160 6 11 1/4 121 15 12 1/4 38 10 15
8 4 15 3 4 15 3 4 15 3
5 Trondheim 1791 9 87 14 8 38 10 15 126 5 7 59 1 3 67 4 4
6 Trondheim 1792 10 90 15 11 1/4 67 4 4 157 19 15 1/4 104 5 3 1/4 53 14 12
11 10 7 12 10 7 12 6 15 0 3 12 12
7 Trondheim 1793 12 53 14 12 53 14 12 53 14 12
13 1 12 4 3 12 12 5 5 0 3 12 12 1 12 4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.