Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kammerråd Meinckes dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1772 1 489 17 5 1/2 76 11 5 49/60 489 17 5 1/2 76 11 5 49/60 492 14 13 1/2 76 9 12 1/2 0 1 9 19/60
2 Trondheim 1773 2 0 1 9 19/60 0 1 9 19/60 0 1 9 19/60
3 Trondheim 1774 3 0 1 9 19/60 0 1 9 19/60 0 1 9 19/60

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.