Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kammerråd Westermann

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 0 9 14 1/8 0 0 2 0 9 14 1/8 0 0 2 0 9 14 1/8 [Regnefeil: utgående eller beholding (…)

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.