Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kanseliråd Angells dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1768 1 192 0 8 1/2 5 5 14 1/4 1 0 1/4 192 0 8 1/2 5 5 14 1/4 1 0 1/4 147 3 7 3/4 1 0 1/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.