Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kanseliråd Sommers dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1762 1 86 4 4 28 5 15 114 10 3 60 0 0 54 10 3

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.