Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kaptein Anthon Müller

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1788 1 31 7 13 7/8 9 3 8 40 11 5 7/8 36 3 11 7/8 4 7 10
2 5 5 14 6 4 12 13/120 11 10 10 13/120 10 0 0 1 10 10 13/120
2 Trondheim 1789 3 29 17 9 7/8 4 7 10 34 5 3 7/8 24 10 3 7/8 9 15 0
4 3 17 8 1/4 10 10 10 13/120 5 8 2 43/120 6 0 0
3 Trondheim 1790 5 24 19 4 7/8 9 15 0 34 14 4 7/8 30 15 3 7/8 3 19 1
6 3 8 1 3 8 1 3 8 1
4 Trondheim 1791 7 21 18 10 3 19 1 25 17 11 5 7 9 20 10 2
8 3 8 1 3 8 1 6 16 2 9 15 15
5 Trondheim 1792 9 22 13 14 7/8 20 10 2 43 4 7/8 25 0 3 7/8 18 3 13
10 3 8 1 3 8 1 2 0 0 1 8 1
6 Trondheim 1793 11 24 4 2 7/8 18 3 13 42 7 15 7/8 26 0 3 7/8 16 7 12
12 3 11 13 1/2 1 8 1 4 19 14 1/2 4 0 0 0 19 14 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.