Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Madame Beyer

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1777 1 298 16 3 21 3 8 14 15 12 3/4 98 11 4 2/3 239 19 8 58 12 11 5/8 538 15 11 193 3 5 1/24 314 16 12 1/4 109 14 2 3/4 223 18 14 3/4 83 9 2 7/24
2 Trondheim 1778 2 294 18 12 20 0 13 15 0 4 1/4 125 6 15 1/2 223 18 14 3/4 83 9 2 7/24 518 17 10 1/4 243 17 3 1/24 287 8 12 165 2 6 253 18 10 3/4 18 14 13 1/24
3 Trondheim 1779 3 265 10 7 3/8 9 1 8 143 9 2 1/2 87 18 4 1/2 233 18 10 3/4 78 14 13 1/24 499 9 2 1/8 189 3 12 1/24 277 0 13 1/8 108 0 0 222 8 5 81 3 12 1/24
4 Trondheim 1780 4 271 11 12 1/4 22 13 12 12 12 3 93 15 8 222 8 5 81 3 12 1/24 494 0 1 1/4 210 5 3 1/24 258 17 9 1/2 93 2 13 235 2 7 3/4 717 2 6 1/24
5 Trondheim 1781 5 282 18 3 7/8 15 2 8 11 6 4 105 15 12 186/240 235 2 7 3/4 117 2 6 1/24 518 0 11 5/8 105 15 0 143 11 2 1/34 263 4 8 1/8 37 0 0 105 0 0 254 16 3 1/2 68 15 12 180/240 38 11 2 1/24
6 Trondheim 1782 6 281 10 9 3/8 254 16 3 1/2 68 15 12 186/240 536 6 12 7/8 68 15 12 186/240 295 2 11 5/8 68 15 12 186/240 241 4 1 1/4
7 16 5 3 13 9 6 102 11 5 1/4 38 11 2 1/24 170 17 7/24 115 4 4 55 12 12 7/24
7 Trondheim 1783 8 284 10 6 1/8 241 4 1 1/4 525 14 7 3/8 310 2 3/8 215 12 7
9 19 13 4 7 11 4 111 7 2 1/2 3 7 11 3/5 55 12 12 7/24 197 12 2 47/120 106 6 3 91 5 15 47/120
8 Trondheim 1784 10 269 14 12 7/12 215 12 7 485 7 3 7/12 68 15 10 1/3 16 11 9 1/4
11 21 14 13 1/2 7 11 4 114 5 12 1/4 2 5 4 3/5 21 5 15 47/120 237 3 1 89/120 140 5 11 3/4 96 17 5 119/120
9 Trondheim 1785 12 276 19 15 1/4 216 11 9 1/4 493 11 8 1/2 268 0 1/8 225 11 8 7/8
13 17 0 5 17 7 13 105 17 8 1 3 9 3/5 96 17 5 119/120 238 6 9 71/120 170 5 0 68 1 9 71/120
10 Trondheim 1786 14 278 7 14 1/4 225 11 8 3/8 503 19 6 5/8 310 0 7 3/4 193 18 14 7/8
15 21 3 8 11 11 11 1/2 132 6 14 0 15 5 1/4 68 1 9 71/120 233 19 41/120 162 0 0 71 19 41/120
11 Trondheim 1787 16 265 5 8 1/4 193 18 14 7/8 459 4 7 1/8 254 0 12 1/2 205 3 10 5/8
17 20 12 2 1/2 7 16 14 142 18 10 71 19 41/120 243 6 10 101/120 138 10 0 194 16 10 101/120
12 Trondheim 1788 18 243 5 15 1/8 205 3 10 5/8 448 9 9 3/4 95 5 12 292 5 8 1/4 20 0 0 156 4 1 1/2 75 5 12
19 21 3 8 8 18 14 1/2 104 16 10 101/120 134 19 1 41/120 89 13 15 45 5 2 41/120
13 Trondheim 1789 20 231 11 8 1/8 156 4 1 1/2 75 5 12 88 9 10 387 15 9 5/8 163 15 6 250 18 8 5/8 75 5 12 136 17 1 88 9 10
21 15 10 1 3 0 8 45 5 2 41/120 63 15 11 41/120 31 0 0 32 15 11 41/120
14 Trondheim 1790 22 193 9 9 3/8 136 17 1 99 5 2 1/2 88 9 10 330 6 10 3/8 187 14 12 1/2 194 2 9 5/8 121 9 10 136 4 3/4 66 5 2 1/2
23 13 12 4 32 15 11 41/120 46 7 15 41/120 7 0 0 39 7 15 41/120
15 Trondheim 1791 24 169 19 5 1/2 64 5 10 136 4 3/4 66 5 2 1/2 306 3 6 1/4 130 10 12 1/2 203 4 8 1/2 102 5 2 1/2 102 18 13 3/4 28 5 10
25 13 12 4 39 7 15 41/120 53 0 3 41/120 7 0 0 46 0 3 41/120
16 Trondheim 1792 26 153 3 15 3/8 56 14 6 102 18 13 3/4 28 5 10 256 2 13 1/8 85 0 0 169 1 9 1/8 77 0 0 87 1 4 8 0 0
27 13 12 4 8 13 2 46 0 3 41/120 68 5 9 41/120 25 5 0 43 0 9 41/120
17 Trondheim 1793 28 163 8 2 3/8 71 16 14 87 1 4 8 0 0 250 9 6 3/8 79 16 14 149 6 10 1/8 37 9 6 101 2 12 1/4 42 7 8
29 14 7 6 2 0 5 43 0 9 41/120 59 8 4 41/120 18 0 9 41 7 11 41/120

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.