Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Madame Kathenkamp

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1786 1 0 2 8 7/8 0 3 15 3/10 0 6 8 7/40 0 3 15 0 2 9 7/40
2 Trondheim 1787 2 0 2 9 7/40 0 2 9 7/40 0 2 9 7/40
3 Trondheim 1788 3 0 2 9 7/40 0 2 9 7/40 0 2 9 7/40

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.