Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Madame Sidselle Bonsachs

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 23 9 3/4 23 1 9 25/48 46 10 10 13/48 24 9 9 1/3 22 1 15/16
2 Trondheim 1752 2 20 12 5 1/2 22 1 15/16 42 13 6 7/16 23 11 3/4 19 2 11/16
3 Trondheim 1754 3 24 7 15 1/2 27 9 9 9/16 51 17 9 1/16 30 0 13 3/16 21 16 11 14/16
4 Trondheim 1755 4 19 15 14 1/4 21 16 11 14/16 41 12 10 1/8 21 12 12 19 19 14 1/8
5 Trondheim 1756 5 22 0 13 19 19 14 1/8 42 0 12 1/344 29 16 6 1/8 12 4 5 151/172 [regnefeil: kollonne 3a er ikke sum a(…)
6 Trondheim 1757 6 22 2 9 1/4 12 4 5 151/172 34 6 15 11/86 14 2 7 19 5 4
7 Trondheim 1758 7 22 14 1 1/2 19 5 4 41 19 5 1/2 28 8 11 13 10 6 3/4 [Ikke samsvar mellom sum og overdratt(…)
8 Trondheim 1760 8

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.