Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Partisipanter som utgår fra agentskapet

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1754 1 5 7 5/6 5 7 5/6 5 7 5/6 "Vaih[?] anføres de Participantene so(…)

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.