Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Paul Løche

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1760 1 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60 1 6 10 [ikke overensstemmelse mellom sum og (…)

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.