Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Rådmann Bernhard Archdall

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1760 1 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60
2 Trondheim 1761 2 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60
3 Trondheim 1765 3 4 10 12 4 10 12 4 10 12
4 Trondheim 1766 4 1 19 9 7/30 4 10 12 6 10 5 7/30 4 10 12 1 19 9 7/30
5 Trondheim 1767 5 2 17 11 19/30 1 19 9 7/30 4 17 4 13/15 4 17 4 13/15
6 Trondheim 1768 6 2 12 10 29/30 4 17 4 13/15 7 9 15 5/6 7 9 15 5/6
7 Trondheim 1769 7 7 9 15 5/6 7 9 15 5/6 7 9 15 5/6

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.