Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Thomas Møllmans dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1762 1 98 13 13 11 11 12 9/10 85 15 4 1/2 184 9 1 1/2 11 11 12 9/10 67 18 13 11 13 12 98 12 13 3/4 0 2 0
2 Trondheim 1763 2 98 12 13 3/4 98 12 13 3/4 90 10 0 [Utgående stemmer ikke med sum]

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.