Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Thomas og Christian Jelstrup

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1772 1 18 6 14 18 6 14 3 15 8 14 11 6
2 Trondheim 1773 2 17 19 5 14 11 6 32 10 10 14 11 8 1/2 17 19 2 1/2
3 Trondheim 1774 3 20 0 13 17 19 2 1/2 37 19 15 1/2 17 19 4 1/2 20 0 11
4 Trondheim 1775 4 19 1 14 1/2 20 0 11 39 2 9 1/2 21 19 13 17 2 12 1/2
5 Trondheim 1776 5 17 3 10 1/2 17 2 12 1/2 34 6 7 17 3 1/2 17 3 6 1/2
6 Trondheim 1777 6 14 18 13 17 3 6 1/2 32 2 3 1/2 17 3 8 1/2 14 18 11
7 Trondheim 1778 7 14 14 15 14 18 11 29 13 10 14 18 11 14 14 15
8 Trondheim 1779 8 14 15 1/2 14 14 15 29 9 15 1/2 14 15 1 14 14 14 1/2
9 Trondheim 1780 9 15 19 8 1/4 14 14 14 1/2 0 0 97/120 30 14 6 3/4 16 9 15 14 4 7 3/4
10 Trondheim 1781 10 16 12 13 1/2 14 4 7 3/4 30 17 5 1/4 15 8 5 1/4 15 9 0
11 Trondheim 1782 11 15 9 0 15 9 0 15 9 0

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.