Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Arendal
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1742
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Transkribert sum* Kalkulert sum**
Handelssted Daler Skilling Daler Skilling AO
Danmark 224 12 93
Fremmede steder 13 29 99
Norge 42
Total 237 41 234

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.