Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1794
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Transkribert sum* Kalkulert sum**
Handelssted Daler Skilling Daler Skilling AO
Danmark 212 117
Fremmede steder 211 120
Hertugdømmene 36
Norge 41 48 136
Total 464 48 409

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.