Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Moss
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1733
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Transkribert sum* Kalkulert sum**
Handelssted Daler Skilling Daler Skilling AO
Danmark 442 48 53
Fremmede steder 8 103
Norge 45 56
Total 495 48 212

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.