Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varelister for Halden

Nr. Nåtidens land Sted År Retning Handel AVL SL Kilder Notat
1 Norge Halden 1686 Inn Samlet 264 Originalkilde I denne listen er inn og utførte vare(…)
2 Norge Halden 1731 Inn Samlet 119 Originalkilde
3 Norge Halden 1731 Ut Samlet 77 Originalkilde
4 Norge Halden 1733 Inn Samlet 199 Originalkilde
5 Norge Halden 1733 Ut Samlet 64 Originalkilde
6 Norge Halden 1754 Inn Samlet 539 Originalkilde
7 Norge Halden 1754 Ut Samlet 87 Originalkilde
8 Norge Halden 1756 Inn Samlet 436 Originalkilde
9 Norge Halden 1756 Ut Samlet 112 Originalkilde
10 Norge Halden 1762 Inn Samlet 436 Originalkilde
11 Norge Halden 1762 Ut Innenriks 63 Originalkilde
12 Norge Halden 1762 Ut Utenriks 97 Originalkilde
13 Norge Halden 1774 Ut Samlet 116 Originalkilde
14 Norge Halden 1786 Inn Samlet 313 Originalkilde
15 Norge Halden 1786 Ut Samlet 137 Originalkilde