Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varelister for Tønsberg

Nr. Nåtidens land Sted År Retning Handel AVL SL Kilder Notat
1 Norge Tønsberg 1686 Inn Samlet 129 Originalkilde
2 Norge Tønsberg 1686 Ut Samlet 67 Originalkilde
3 Norge Tønsberg 1731 Inn Samlet 50 Originalkilde I denne listen er det ikke spesifiser(…)
4 Norge Tønsberg 1731 Ut Samlet 31 Originalkilde I denne listen er det ikke spesifiser(…)
5 Norge Tønsberg 1733 Inn Samlet 174 Originalkilde
6 Norge Tønsberg 1733 Ut Samlet 64 Originalkilde
7 Norge Tønsberg 1754 Inn Samlet 573 Originalkilde
8 Norge Tønsberg 1754 Ut Samlet 211 Originalkilde
9 Norge Tønsberg 1756 Inn Samlet 438 Originalkilde I denne listen er det ikke spesifiser(…)
10 Norge Tønsberg 1756 Ut Samlet 229 Originalkilde ( 1 2 ) I denne listen er det ikke spesifiser(…)
11 Norge Tønsberg 1762 Inn Samlet 322 Originalkilde Ikke spesifisert hvor varene kommer fra
12 Norge Tønsberg 1762 Ut Samlet 16 Originalkilde Ikke oppgitt hvor varene skal.
13 Norge Tønsberg 1774 Inn Samlet 239 Originalkilde
14 Norge Tønsberg 1774 Ut Samlet 26 Originalkilde
15 Norge Tønsberg 1786 Inn Samlet 231 Originalkilde
16 Norge Tønsberg 1786 Ut Samlet 117 Originalkilde ( 1 2 )
17 Norge Tønsberg 1788 Inn Samlet 180 Originalkilde
18 Norge Tønsberg 1788 Ut Samlet 72 Originalkilde
19 Norge Tønsberg 1790 Inn Samlet 222 Originalkilde
20 Norge Tønsberg 1790 Ut Samlet 59 Originalkilde
21 Norge Tønsberg 1792 Ut Samlet 38 Originalkilde
22 Norge Tønsberg 1794 Inn Samlet 184 Originalkilde
23 Norge Tønsberg 1794 Ut Samlet 57 Originalkilde