Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Valgte varer

Nr. Tollsted År Retning Handel Spesifisering Vare Enhet Notat
1 Bergen 1756 Inn Samlet Hårtourer stykk
2 Drammen 1731 Ut Samlet Hårtourer par
3 Drammen 1774 Inn Innenriks Hårtourer pund
4 Kristiansand 1774 Inn Samlet Vaiere, settevaiere liten pakke
5 Kristiansund 1786 Inn Samlet Vaiere, settevaiere
6 Kristiansund 1786 Inn Samlet Vaiere, settevaiere dusin
7 Stavanger 1786 Inn Samlet Vaiere, settevaiere dusin
8 Stavanger 1786 Ut Samlet Vaiere, settevaiere dusin
9 Trondheim 1746 Inn Samlet Hårtourer stykk
10 Trondheim 1749 Inn Samlet Hårtourer stykk
11 Trondheim 1749 Inn Samlet Hattekramper, sølv lodd
12 Trondheim 1774 Inn Samlet Vaiere, settevaiere
13 Trondheim 1786 Inn Utenriks Spesifiseringsliste Vaiere, settevaiere
14 Trondheim 1788 Inn Utenriks Spesifiseringsliste Vaiere, settevaiere
15 Trondheim 1788 Inn Samlet Vaiere, settevaiere
16 Trondheim 1790 Inn Utenriks Spesifiseringsliste Vaiere, settevaiere
17 Trondheim 1790 Inn Samlet Vaiere, settevaiere
18 Trondheim 1792 Inn Utenriks Spesifiseringsliste Vaiere, settevaiere
19 Trondheim 1792 Inn Samlet Vaiere, settevaiere
20 Trondheim 1794 Inn Samlet Vaiere, settevaiere

Denne siden viser en kortfattet oversikt over de valgte varene.

Klikk på radnummeret for å se kilden til raden.

Klikk på tollstedet for å se en utdypning for varene og stedet, eller på årstallet for å se varene og året.