Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Valgte varer

Nr. Tollsted År Retning Handel Spesifisering Vare Enhet Notat
1 Bergen 1749 Inn Samlet Blauholt pund
2 Bergen 1756 Inn Samlet Blauholt pund
3 Bergen 1756 Inn Samlet Blauholt pund
4 Bergen 1788 Inn Utenriks Blauholt pund
5 Bergen 1790 Inn Utenriks Blauholt pund
6 Bergen 1794 Ut Innenriks Blauholt pund
7 Holmestrand 1762 Inn Samlet Blauholt
8 Stavanger 1794 Inn Samlet Blauholt pund

Denne siden viser en kortfattet oversikt over de valgte varene.

Klikk på radnummeret for å se kilden til raden.

Klikk på tollstedet for å se en utdypning for varene og stedet, eller på årstallet for å se varene og året.