Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Valgte varer

Nr. Tollsted År Retning Handel Spesifisering Vare Enhet Notat
1 Arendal 1742 Inn Samlet Segl-jord stykk
2 Drammen 1794 Ut Utenriks Spesifiseringsliste Bord, furu, a 8 3/4 per 100 stykk
3 Halden 1756 Inn Samlet Sukker rått, til raffinaderiet pund

Denne siden viser en kortfattet oversikt over de valgte varene.

Klikk på radnummeret for å se kilden til raden.

Klikk på tollstedet for å se en utdypning for varene og stedet, eller på årstallet for å se varene og året.