Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Utdrag fra varelister i Christiania

Varer: Te · Te, bohe · Te, bohe, congo og pekoe · Te, bohe og congo · Te, brun · Te, Campay · Te, Congo · Te, grønn · Te, københavnsk · Te, pekoe · Te, souglo · Te, Ziou Zioung

Vanlige lister

Inn til Christiania via innenriks-/utenrikshandel

1731 1733 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1762 1786 1788 1792 1794 Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Danmark dåser 4 4
2 Danmark kasser 17 23 39 29 108
3 Danmark kister 9 9
4 Danmark poser 1 1
5 Danmark pund 199 6442 412 1/2 12621 9050 1/2 3389 1/2 2975 2735 5381 1/2 5022 7060 55288
6 Fremmede steder pund 2 401 300 55 183 334 1/2 239 1/2 329 313 1/2 27 50 11 1/2 21 20 40 25 50 2241 161
7 Hertugdømmene pund 72 115 187
8 Norge blikk dåse 1 1
9 Norge kasser 3 3
10 Norge kister 2 2
11 Norge pakker 1 1
12 Norge pund 2438 2482 2320 2874 1677 1/2 270 50 12111 1/2

Ut fra Christiania via innenriks-/utenrikshandel

1753 1754 Sum*
Nr. Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Norge pund 1270 400 1670

Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og tollsted.

Klikk på årstallet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter årstallet.

Verdier i daler og skilling.

* Blanke felt tolkes som null.