Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Krokstad

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, 14 alen
2 Deeler
3 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
4 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
5 Murstein
6 Spirer lokalhistoriewiki.no
7 Takstein
8 Ved, bjørkeved