Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Moss og Krokstad

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen ordnet.dk
3 Alling, 7 alen ordnet.dk
4 Barkun, enkelte ordnet.dk
5 Bjelker, furu, 12 alen, under en fot brede, dobbelte
6 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede
7 Bjelker, gran, 12 alen, under en fot brede, enkelte
8 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
9 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
10 Deeler, furu og gran
11 Fisk, islandsk
12 Hamp
13 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
14 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
15 Lekter til stråtak ordnet.dk
16 Lin ordnet.dk
17 Sperrer, Capper sperrer
18 Spirer, 15 fot lokalhistoriewiki.no
19 Spirer, 20 fot lokalhistoriewiki.no
20 Spirer, 25 fot lokalhistoriewiki.no
21 Spirer, under palms
22 Såpe
23 Tobakk
24 Ved, bjørkeved