Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Son

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alun lokalhistoriewiki.no
2 Anis
3 Baj textilnet.dk
4 Barkholt lokalhistoriewiki.no
5 Begerholt lokalhistoriewiki.no
6 Bendler ordnet.dk
7 Bjelker, 10 alen
8 Bjelker, 12 alen
9 Bjelker, 14 alen
10 Bjelker, 16 alen
11 Bjelker, 18 alen
12 Bjelker, 20 alen
13 Bjelker, 6 til 7 alen
14 Bjelker, 7 alen
15 Bjelker, 8 alen
16 Blausel ordnet.dk
17 Blår lokalhistoriewiki.no
18 Bohave
19 Bokhvete
20 Bokhvetegryn
21 Brennevin, dansk
22 Brennevin, fransk
23 Brennevin av korn
24 Buteljer
25 Bygg ordnet.dk
26 Bånd, florett ordnet.dk
ordnet.dk
27 Bånd, taft
28 Båndstaker urn.nb.no
29 Deeler
30 Egg
31 Epler
32 Epler, tørre
33 Epler og pærer
34 Erter
35 Falk
36 Fiken
37 Fjær
38 Flesk
39 Flesk, røkt
40 Flesk, saltet
41 Flyndre
42 Fløyel
43 Gryn
44 Gryn, bygg og havre
45 Gryter
46 Hamp
47 Harpiks
48 Hatter
49 Havre
50 Hester: vallaker
51 Hjemmelagde varer
52 Honningkaker
53 Huder
54 Huder, okse
55 Humle
56 Hvete
57 Hvetemel
58 Hvitting, tørre ordnet.dk
59 Hør ordnet.dk
60 Håndspiker www.naob.no
61 Ingefær
62 Ister ordnet.dk
63 Jern
64 Jern, plater
65 Jern, stangjern
66 Jufferter lokalhistoriewiki.no
67 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
68 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
69 Kakkelovner
70 Kakkelovner, jern
71 Kalemank lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
72 Kalk
73 Kamelot lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
74 Kammer
75 Kanel
76 Karder
77 Kattun, trykt
78 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
79 Kjøtt, røkt
80 Kjøtt, saltet
81 Klapholt lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
82 Klede
83 Klippfisk
84 Knappenåler
85 Knapper
86 Knapper, messing, metall og tinn
87 Kniver
88 Knær
89 Knær, granknær
90 Korinter
91 Kummen lokalhistoriewiki.no
92 Kvernsteiner
93 Lakris
94 Laks
95 Laks, saltet
96 Lekter
97 Lerret, bielefeld lokalhistoriewiki.no
98 Lerret, sleslerret lokalhistoriewiki.no
99 Lerret, vanlig
100 Lin ordnet.dk
101 Linklede
102 Lossetre ordnet.dk
103 Luer av ull
104 Lykter
105 Lys
106 Lys, talglys
107 Lær
108 Makrell
109 Makrell, salt
110 Malt
111 Mjød
112 Mortere av jern
113 Murstein
114 Muskatt
115 Muskattblomme
116 Møllesteiner
117 Nakker ordnet.dk
118 Nelliker
119 Nøtter
120 Ost
121 Pepper
122 Perlegryn
123 Piper, tobakkspiper
124 Prosentvarer
125 Pundlær ordnet.dk
126 Pærer
127 Rafter lokalhistoriewiki.no
128 Rask lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
129 Risengryn
130 Rokker
131 Rosiner
132 Rug
133 Sagblader
134 Salt, engelsk
135 Salt, fransk
136 Salt, spansk
137 Sei
138 Sennep
139 Sild
140 Sild, saltet
141 Slipesteiner ordnet.dk
142 Smør
143 Sparrer, Capper Sparre
144 Spenner
145 Sperrer, 15 fot
146 Sperrer, 20 fot
147 Sperrer, 25 fot
148 Spiker, 5 til 6 tommer
149 Spiker, dobbelte
150 Spiker, enkelte
151 Spirer lokalhistoriewiki.no
152 Spirer, 10 palmer lokalhistoriewiki.no
153 Spirer, 5 til 7 palmer
154 Spirer, 8 palmer lokalhistoriewiki.no
155 Spisskummen lokalhistoriewiki.no
156 Staker, gran
157 Steinkull
158 Steintøy
159 Stivelse, hvit
160 Stuter, levende
161 Støvler
162 Substans ordnet.dk
163 Sukker, raffinade
164 Svellinger lokalhistoriewiki.no
165 Såpe, grønnsåpe
166 Såpe, hvit
167 Takstein
168 Talg
169 Te
170 Tjære
171 Tobakk
172 Tobakk, spunnet
173 Torsk
174 Torsk, salt
175 Tran
176 Tvebakker lokalhistoriewiki.no
177 Tømmer, osp
178 Tørrfisk
179 Ved, bjørkeved
180 Ved, gran
181 Ved, or
182 Vin, fransk
183 Vin, vanlig portugisisk
184 Voksstabler ordnet.dk
185 Økseskaft
186 Ål
187 Ål, saltet
188 Åretrær